UITVAARTVERZEKERING DELA

 

Een uitvaartverzekering op maat.

Het verdriet kan men u niet besparen, de kosten wel!

 

 Dankzij een uitvaartverzekering van DELA hoeven de nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken. De kosten van de begrafenis of crematie zijn immers op voorhand gedekt. DELA geeft advies op maat en helpt u bij de keuze van een geschikte verzekering. Bij DELA is een uitvaartverzekering bovendien meer dan een geldkwestie: wij kunnen ook zorgen voor praktische en administratieve bijstand.

 

Toen Geert stierf, stortte mijn wereld in elkaar. Gelukkig had hij een uitvaartverzekering. Zo was de financiële kant van zijn begrafenis al geregeld’, zegt Nelly (49).

 

 

Wat is een uitvaartverzekering?

 

Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering is een verzekering die de kosten van een begrafenis of crematie dekt. Zo komen de nabestaanden niet voor verrassingen te staan en hebben ze geen bijkomende zorgen tijdens een periode van verdriet. Een uitvaartverzekering van DELA kan ook extra voordelen hebben, zoals praktische en administratieve bijstand van de nabestaanden en gratis repatriëring.

 

Bij DELA bepaalt u zelf welk bedrag u wil verzekeren. U betaalt het bedrag in schijven (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Zo spaart u in feite voor uw begrafenis of crematie.

 

Als u overlijdt voor alle premies betaald zijn, blijft u toch recht hebben op het totale bedrag. En als uw begrafenis of crematie minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt DELA het saldo volledig terug aan de door de verzekerde aangeduide begunstigde(n).

 

DELA helpt u graag bij de keuze van een uitvaartverzekering op uw maat. U kan kiezen tussen het DELA Uitvaartzorgplan en Uitvaartzorgplan PLUS:

 

 

1. Verzekerd bedrag

 

U kan het verzekerd bedrag voor uw uitvaart zelf bepalen tussen 1.500 en 10.000 euro. Als de begrafenis of crematie minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt DELA het saldo volledig terug aan de begunstigde(n) die door de verzekeringnemer werd(en) aangeduid.

 

2. Levenslang verzekerd

 

Zelfs als u overlijdt na uw eerste premiebetaling, zullen de nabestaanden toch kunnen rekenen op het volledige verzekerde bedrag. En wanneer u alle voorziene premies hebt betaald, blijft u natuurlijk ook levenslang verzekerd voor uw begrafenis of crematie.

  

3. Gratis kinderdekking

 

Het verlies van een kind wensen we niemand toe. Toch gebeurt het dat ouders hun kind moeten begraven. Daarom zijn kinderen tot 18 jaar in een uitvaartzorgplan van DELA altijd gratis mee verzekerd. Elk inwonend kind in het gezin maakt automatisch deel uit van de polis van de ouders. Hiervoor moet u dus geen extra premie betalen. 

 

4. Periodieke betaling

 

U betaalt de verzekering in schijven (per maand, kwartaal, half jaar of jaar) gedurende een periode die u zelf kiest (tot de leeftijd van max. 80 jaar). 

 

5. Instapleeftijd

 

Als u kiest voor periodieke betaling, kunt u zich aansluiten tot 31 december van het jaar waarin u 69 jaar wordt. Wie ouder is dan 69 jaar kan een koopsom kiezen. Dit is een eenmalige premiebetaling waarvoor u in aanmerking komt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar wordt.

 

Wie ouder is dan 75 jaar kan een Depositofonds afsluiten. Via dit Depositofonds kan u de kosten van uw begrafenis of crematie in één keer dekken. U stort minimum 2.000 € en u krijgt op het gestorte bedrag een jaarlijkse rente van 3 tot 6 procent (de jaarlijkse depositorente van de Europese Centrale Bank + 0,75 procentpunt). 

 

6. Looptijd

 

U kiest zelf tot wanneer u wenst premies te betalen. De maximale looptijd van een uitvaartverzekering is tot 80 jaar. 

 

7. Nazorg

 

Na de begrafenis of crematie breekt voor de nabestaanden een periode van rouw aan. Tegelijk begint de administratieve rompslomp dan pas echt. Wie kiest voor het Uitvaartzorgplan PLUS, mag echter rekenen op nazorg.

 

Onze nazorgconsulent helpt de nabestaanden met praktische en administratieve zaken na de uitvaart. Deze overloopt samen met de nabestaanden een lijst van rechten en plichten, zoals de deblokkering van de bankrekening van de overledene en de aangifte van zijn/haar nalatenschap.

 

De nazorgconsulent geeft niet alleen advies, maar regelt ook zelf een heleboel praktische en administratieve zaken: afsluiten van gas, elektriciteit, water, telefoon, internet en televisie, contacteren van pensioenfonds, ziekenfonds, bank en andere instellingen, opzeggen van abonnementen, en meer.

 

Indien nodig schakelt DELA ook een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep in.

 

Meer info?


Vrijblijvende premieberekening?


Surf dan naar:

uitvaartzorg/moorkens

 

 


 

Bel 014/54 29 00

Of mail naar info@zkmoorkens.be